Основни и средни училишта

Главна страница · Наука и образование · Основни и средни училишта


пребарување
најпосетувани страници
ДСУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје562
ДСЕМУ Ѓорѓи Наумов524
Гимназија „Мирче Ацев“467
УСО Св. Климент Охридски449
Гимназија Добри Даскалов442
ДСТУ „Никола Карев“439
ДЕТУ “Кузман Јосифовски - Питу“432
ДЕМАУ Гошо Викентиев413
ДСЕУ „8 Септември“400
Економско училиште "Чедо Филиповски"377
Македонски интернет директориум на Macedonia SearchОфицијална страна на матурантите во Македонија

Европски универзитет

http://www.evropskiuniverzitet.edu.mk     Внесено на: Посети:43

ДСМУ „Тодор Скаловски - Тетоец„ - паралелка Струга
Веб презентација на Државно средно музичко училиште - Струга
http://www.music-struga.bravehost.com     Внесено на:21.05.2008 01:31:53 Посети:51

Гимназија "Зеф Љуш Марку"
Гимназија "Зеф Љуш Марку"
http://www.zlm.edu.mk     Внесено на: Посети:62

Гимназија Добри Даскалов
Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци.
http://www.ddka.sec.edu.mk/     Внесено на:17.04.2000 17:56:12 Посети:442

Гимназија „Мирче Ацев“
Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп.
http://www.gimpp.edu.mk/     Внесено на: Посети:467

Гимназија Никола Карев
Гимназија„Никола Карев“ - Скопје.
http://www.karev.sec.edu.mk     Внесено на:16.04.2000 13:46:37 Посети:329

Голем одмор за корчагинци од цел свет
Голем одмор за корчагинци од цел свет
http://www.ikorcagin.org     Внесено на:24.05.2006 15:42:03 Посети:78

е-Училиште
Да го направиме училиштето подобро место за учење!
http://www.e-uciliste.com     Внесено на:04.01.2009 19:30:41 Посети:205

ДЕМАУ Гошо Викентиев
ДЕМАУ „Гошо Викентиев“ - Кочани.
http://www.gvko.sec.edu.mk/     Внесено на: Посети:413

ДЕТУ “Кузман Јосифовски - Питу“
ДЕТУ „Кузман Јосифовски - Питу“ - Прилеп.
http://www.kjppp.sec.edu.mk/     Внесено на:09.09.2001 02:19:26 Посети:432

ДЕТУ Михајло Пупин
ДЕТУ Михајло Пупин.
http://www.mihajlopupin.edu.mk     Внесено на: Посети:193

Основно училиште „Д-р Трифун Пановски“ - Битола
Динамичен веб портал, за основно училиште во кое работам, презентација на нашето училиште, преку активности, слики, основни податоци...Ви благодарам
http://bitolatoday.com/trifunpanovski/     Внесено на:22.09.2010 14:55:03 Посети:91

ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“
ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“.
http://www.mbuc.edu.mk     Внесено на: Посети:118

ДСЕМУ Ѓорѓи Наумов
ДСЕМУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола.
http://www.gnbt.sec.edu.mk/     Внесено на: Посети:524

ДСЕМУ "Ристе Ристески - Ричко"
ДСЕМУ „Ристе Ристески - Ричко“ - Прилеп
http://www.rrrpp.sec.edu.mk     Внесено на:17.07.2000 11:29:41 Посети:331

ДСЕУ „8 Септември“
ДСЕУ „8 Септември“ - Тетово
http://www.oste.sec.edu.mk/     Внесено на: Посети:400

ДСМУ Јане Сандански
ДСМУ „Јане Сандански“ - Штип.
http://www.jsst.sec.edu.mk/     Внесено на: Посети:369

ДСТУ „Наум Наумовски - Борче“
ДСТУ „Наум Наумовски - Борче“.
http://www.nnbkr.sec.edu.mk/     Внесено на: Посети:333

ДСТУ „Никола Карев“
ДСТУ „Никола Карев“ - Струмица.
http://www.nksr.sec.edu.mk/     Внесено на: Посети:439

ДСУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје
ДСУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје.
http://www.bmsk.sec.edu.mk/     Внесено на:17.04.2000 17:50:47 Посети:562

ДСУ „Д-р Јован Калаузи“
ДСУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола.
http://www.drjkalauzibt.edu.mk/     Внесено на: Посети:139

ДСУ Раде Јовчевски Корчагин
ДСУ „Раде Јовчевски Корчагин“ - Скопје. Вклучува форум, дел за информации, портал и многу корисни информации ...
http://www.rjk.edu.mk     Внесено на: Посети:72

ЕМУЦ Св. Наум Охридски Охрид
Електро Машински Училишен Центар Охрид
http://www.emucohrid.edu.mk     Внесено на:13.04.2005 21:36:37 Посети:81

Економско училиште "Чедо Филиповски"
ЕУ „Чедо Филиповски“ - Гостивар.
http://www.mcfgo.sec.edu.mk/     Внесено на:17.04.2000 17:59:15 Посети:377

ЗУЦ „Кузман Шапкарев“
ЗУЦ „Кузман Шапкарев“ - Битола.
http://www.kshbt.sec.edu.mk/     Внесено на:17.04.2000 17:58:00 Посети:354

Основно училиште „Гоце Делчев“
Основно училиште „Гоце Делчев“ - Велес.
http://www.ougd.edu.mk     Внесено на:13.12.2007 22:21:26 Посети:61

Основно училиште Д-р Трифун Пановски
Основно училиште Д-р Трифун Пановски Битола
http://trifunpanovski.bitolatoday.com/     Внесено на:20.11.2010 10:17:32 Посети:197

ОУ "Кирил и Методиј" Велес
ОУ "Кирил и Методиј" Велес
http://www.kim.edu.ms     Внесено на:29.06.2006 08:58:26 Посети:69

СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје
Официјалeн портал на гимназијата Јосип Броз Тито - Скопје.
http://www.jbtsk.edu.mk     Внесено на:12.11.2006 15:49:11 Посети:350

Средно Општинско Училиште „Никола Карев“ Струмица
Официјален веб сајт на Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица. Средно училиште со техничко технолошки насоки: електротехничка, машинска, текстилна, сообраќајна и шумарско-дрвопреработувачка.
http://www.sounkstrumica.edu.mk     Внесено на:01.01.2006 13:21:50 Посети:349

Основни и средни училишта
Портал на основните и средните училишта во Република Македонија
http://www.schools.edu.mk     Внесено на: Посети:105

СОУ Ѓошо Викентиев - Кочани
СОУ „Ѓошо Викентиев“ - Кочани.
http://www.gvko.edu.mk     Внесено на: Посети:93

У.С.О. "Гимназија Кочо Рацин" Велес
У.С.О. "Гимназија Кочо Рацин" - Велес
http://www.racin.edu.ms     Внесено на:07.12.2005 16:07:27 Посети:57

УСО Св. Климент Охридски
УСО „Св. Климент Охридски“ - Охрид.
http://www.kooh.sec.edu.mk/     Внесено на:17.04.2000 17:55:06 Посети:449

УСО Коле Неделковски - Велес
УСО Коле Неделковски - Велес
http://www.kolenedelkovski.edu.mk     Внесено на: Посети:188

УЦ "Јосиф Јосифовски"
УЦ "Јосиф Јосифовски"
http://www.josifjosifovski.edu.mk     Внесено на: Посети:92


Online Casino Guide - reviews of internet's most secured and reliable online casinos, with free bonus offers, game selection and more.

HOT Guy Pictures! - A Hot NEW online picture community for teens and young adults. Chat, Forums, Games, Picture Rating and Battling.

Online Casino Guide - reviews of internet's most secured and reliable online casinos, with free bonus offers, game selection and more.

© 1999 - 2003 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.