Граѓански здруженија

Главна страница · Граѓански здруженија · Проекти и донатори


пребарување
најпосетувани страници
Македонско-словенско друштво „Св. Кирил и Методиј“ Крањ317
Асоцијација на Архитектите на Македонија 231
ИМКА Битола181
Француски културен центар178
Ромаверзитас132
Здружение на финансиски работници131
ИМОР122
МЦМС: Aid Macedonia119
Извиднички одред „Димитар Влахов“111
Британски совет109
Алка109
A comperhensive world radio and television tuner. Offers links to radio stations indexed by music genre, country and bitrate.

Порталот Macedonia Search е помогнат од Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија.

FAG LAGERI

Асоцијација на даватели на комунални услуги

http://www.adkom.org.mk     Внесено на: Посети:68

Centar za gragjanska inicijativa Prilep
Centarot za gra|anska inicijativa (CGI) e nepartiska, neprofitna organizacija formirana vo Prilep, R. Makedonija. Primarnite celi na CGI se da potpomaga vo razvojot na demokratijata i civilnoto op{estvo vo Makedonija, da gi privle~e gra|anite vo edukacijata i da promovira pozitivni promeni vo nivnata op{tina i zemja. CGI organizira razni aktivnosti i proekti da gi postigne ovie celi zgolemuvaj}i go u~estvoto na makedonskite gra|ani vo procesot na gradewe podobro i pootvoreno demokratsko op{testvo.
http://www.cgimk.org.mk     Внесено на: Посети:65

ЗМГПС
Zdruzenie za makedonsko germansko prijatelstvo i sorabotka Bitola Makedonija
http://www.zmgps.org.mk     Внесено на:22.11.2006 19:00:03 Посети:74

Агенција за локална демократија - Охрид
Агенција за локална демократија - Охрид.
http://www.aldoh.org.mk     Внесено на:10.09.2001 22:39:19 Посети:82

Класје на добрината
Албанска невладина организација.
http://www.kalliri.org.mk     Внесено на: Посети:93

Алкооп
Алијанса за соработка за езерата во Охрид и Преспа.
http://www.allcoop.org.mk     Внесено на: Посети:95

Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка
Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка АГТИС - Прилеп
http://www.agtis.org.mk     Внесено на:07.02.2004 09:56:49 Посети:40

Х.Е.Р.А.
Асоцијација за здравствена едукација и истражување.
http://hera.org.mk     Внесено на:29.07.2005 09:52:19 Посети:49

Асоцијација Магна Карта
Асоцијација Магна Карта од Велес е задолжена и одговорна за првото антиглобалистичко списание Махатма видете го на страната www.mahatma.ecarta.info, многуте журки и свирки во Велес и Проектот еКарта Каталог на Производи и услуги, Каталог на Фирми и Линкови, Корисни Содрини и многу информации.
http://www.ekarta.com.mk     Внесено на:27.12.2006 02:57:01 Посети:81

Асоцијација на Архитектите на Македонија
Асоцијацијата на Архитектите на Македонија е основана во 1954 година во Скопје како Сојуз на друштва на архитекти на Македонија (СДАМ). Асоцијацијата денеска опфаќа 850 членови архитекти кои делуваат на полето на архитектурата, урбанизмот, градежништвото, ентериер и дизајн. Асоцијацијата на Архитекти на Македонија е членка на Меѓународната Унија на Архитекти (UIA),членка на втората регија на УИА и членка на Архитектонскиот Совет за централна и источна Европа (АССЕЕ).
http://www.aam.org.mk/     Внесено на:06.09.2001 00:02:47 Посети:231

Роботека
АТТЕ Битола е организација која се занимава со унапредување на едукацијата на младите во областа на роботиката и информатиката во Р.Македонија.
http://atte.mk     Внесено на:24.11.2008 14:04:04 Посети:84

Search for Common Ground Macedonia
Беден веб сајт на оваа невладина организација.
http://www.sfcg.org/programmes/macedonia/programmes_macedonia.html     Внесено на: Посети:38

Борд На Европски Студенти по Технологија
БЕСТ-Скопје (Борд на Европски Студенти по Технологија-Скопје), е непрофитабилна и неполитичка организација, организирана и водена од студенти. БЕСТ е создадена како одговор на потребата за асоцијација која ќе промовира комуникација, кооперација и размена меѓу студентите по технологија низ цела Европа.
http://www.best.org.mk/     Внесено на:09.04.2003 14:32:30 Посети:38

БИОСФЕРА - Центар за едукација, заштита на животната средина и природата
Веб презентација на еколошка невладина организација со седиште во Битола.
http://www.biosfera.org.mk/     Внесено на:05.12.2000 11:25:28 Посети:82

Ромаверзитас
Веб страница на Ромаверзитас.
http://www.romaversitas.edu.mk     Внесено на:2/17/2003 1:11:53 PM Посети:132

Француски културен центар
Веб страници на Францускиот културен центар во Македонија.
http://www.ccfskopje.edu.mk/     Внесено на:20.06.2000 16:47:32 Посети:178

Eko.Net
Вести од областа на заштита на животната средина, корисни информации, документи и интернет алатки за невладини организации...
http://www.eko.net.mk     Внесено на:26.11.2003 16:11:45 Посети:70

Арка
Генерална програмска стратегија на организацијата е заштитан на човековите права и имплементација на уставните права на ромите во Р. Македонија.
http://www.arka.org.mk     Внесено на:30.11.2002 11:26:44 Посети:65

ИМОР
Градење на мрежа од млади луѓе од Албанија и Македонија.
http://www.imor.org.mk     Внесено на:15.12.2002 22:27:39 Посети:122

Европска куќа
Граѓанска организација.
http://www.ehs.org.mk     Внесено на:28.01.2004 12:24:51 Посети:50

Сите за правично судење
Дома - коалиција „Сите за правично судење“
http://www.all4fairtrials.org.mk     Внесено на: Посети:82

МПД Брат Љубе Бошкоски Македонски Војвода е формирано на 22-10-2004 во Мелбурн
Друштвото е формирано со благослов од Братот Љубе Бошкоски каде вели Друштвото да биде за добри намери и цели за обединување на Македонците во Република Македонија и дијаспората.
http://www.bratlube.com/index.html     Внесено на:20.04.2008 03:49:45 Посети:54

„Јавор“ - Зрновци
Еколошко друштво Јавор од Зрновци. Воедно и веб страница на Земјоделскиот информативен центар од Зрновци, јавен сервис на земјоделските производители од кочанскиот регион.
http://www.javor.org.mk     Внесено на: Посети:51

Алка
Здружение за одржлив развој и соработка.
http://www.alka.org.mk     Внесено на: Посети:109

Мојот советник и УНЕСКО клуб Тетово
Здружение Институт за развој на заедницата спроведува повеќе проекти, и за дополнителни информации ве молам да ја посетите нашата интернет страница: www.irz.org.mk
http://www.irz.org.mk     Внесено на:01.05.2010 20:41:32 Посети:56

Здружение на Новинарите на Македонија
Здружението на новинарите на Македонија е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на професионалните новинари во Македонија, заради усогласување и остварување на професионалните интереси и вршење на дејности и активности за остварување и заштита на слободата на јавното изразување и слободата на новинарската професија, за јакнење на професионалната самостојност и етика.
http://www.znm.org.mk     Внесено на:17.02.2004 14:40:14 Посети:89

Здружение на финансиски работници
Здружението на финансиски работници официјално беше признаено од македонските власти како невладина, професионална организација во ноември 1997.
http://www.zfr.org.mk     Внесено на:08.09.2001 01:01:36 Посети:131

Заедница на единиците на локална самоуправа на Република Македон
ЗЕЛС е систем со две гранки составен од Домот на градоначалниците и Домот на советите на општините. Домот на градоначалниците е тело на Заедницата, кое по функција, се состои од градоначалници од сите општини во Република Македонија и градоначалникот на градот Скопје.
http://www.zels.org.mk/     Внесено на:08.09.2001 01:16:38 Посети:37

Aid Macedonia
Информации за македонската криза, со акцент на хуманитарната помош.
http://www.aidmacedonia.org.mk     Внесено на:10.09.2001 19:09:55 Посети:31

Британски совет
Информации за македонскиот британски совет.
http://www.britishcouncil.org/macedonia     Внесено на: Посети:109

Исламски младински форум
Исламски младински форум.
http://www.fri.org.mk     Внесено на:06.11.2005 18:47:13 Посети:72

Информатор на планинарскиот клуб Макпетрол
Календар на планирани акции, репортажи од акции, фотографии, пријавување
http://www.makpetrol.com.mk/planinari     Внесено на:27.01.2006 09:23:33 Посети:35

Коалиција на младински организации СЕГА
Коалиција на младински организации СЕГА онтинуирано работи на застапување и лобирање на полето на младинската политика во РМ, ги поврзува и јакне младите со цел подобрување на нивната општа состојба.
http://sega.org.mk/     Внесено на:31.05.2010 21:39:39 Посети:44

КРЕАКТИВ - creACTive
Креактив е здружение на граѓани за поддршка на креативноста и активното граѓанство на младите луѓе. Главна цел на здружението е да придонесе за личниот развој на младите луѓе преку нивно вклучување во активности на неформална едукација. Креактив има три основни гранки. Една од нив е Модел на Обединети Нации, која вклучува средношколци и студенти во симулација на работата на вистинските Обединети Нации. Друга гранка работи на организирање на активности на неформална едукација за младите луѓе од Скопје; и е насочена кон основање на Младински Клуб во општина Ѓорче Петров, Скопје, каде се наоѓа седиштето на Креактив. Третата гранка подготвува и имплементира меѓународни младински проекти, особено во рамки на младинската програма (Youth in Action Programme) на Европската Комисија. Активностите на Креактив вклучуваат работилници, семинари, обуки, младински конференции, локални иницијативи, волонтерски акции, младински размени и слично.
http://www.cre-act-ive.org     Внесено на:02.11.2007 09:34:59 Посети:96

ИМКА Битола
Локална ацоцијација во Битола на YMCA светското движење.
http://www.ymcabitola.org.mk     Внесено на:12.03.2007 12:07:51 Посети:181

Македонски центар за граѓанско образование
Македонскиот центар за граѓанско образование е локална организација, резултат на завршениот проект „Пат кон граѓанско општество“.
http://www.mcgo.org.mk     Внесено на: Посети:101

Македонско-словенско друштво „Св. Кирил и Методиј“ Крањ
Македонско-словенско друштво „Св. Кирил и Методиј“ Крањ
http://www.mkd-kim.si/     Внесено на:10.01.2006 14:56:31 Посети:317

Метаморфозис
Метаморфозис е невладина организација со главна цел развој на демократијата и напредокот преку промовирање на економија базирана на знење и информатичко општество.
http://www.metamorphosis.org.mk     Внесено на: Посети:26

Извиднички одред „Димитар Влахов“
Мисијата на извидничкиот одред „Димитар Влахов“ од Велес е е придонес во развојот на младите луѓе во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци.
http://www.scoutveles.org.mk/     Внесено на:24.10.2005 23:32:44 Посети:111

ЦИРа
Мисијата на Центарот за Институционален Развој е да ги зајакне капацитетите на граѓанското општество и локалните заедници заради постигнување на видливи промени во заедниците.
http://www.cira.org.mk     Внесено на: Посети:40

МКД Македонија Љубљана
МКД Македонија Љубљана
http://www.mkdmakedonija.si     Внесено на:11.12.2006 09:46:06 Посети:70

МАЗА
Младинска асоцијација на заболекари и други академци.
http://www.maza.org.mk     Внесено на: Посети:35

Blue Sky
Младинската мрежа Блу скај го поттикнува развојот на младите преку создавање на можности за лична надградба, промовирање позитивни вредности и поддржување креативни идеи.
http://www.bluesky.org.mk     Внесено на:06.03.2005 16:25:52 Посети:48

Дигитал медија
Мултимедијални проекти.
http://www.digitalmedia.org.mk     Внесено на: Посети:52

Национален Ромски Центар
Националниот Ромски Центар е невладина организација која соработува со релевантни актери и работи за активна партиципација и интеграција на Ромите, засновувајќи ја својата работа на принципите на модерното мултиетничко европско општество.
http://www.nationalromacentrum.org     Внесено на:21.05.2006 15:04:21 Посети:48

Нансен Дијалог Центар Скопје
НДЦ Скопје, невладина организација која работи на полето на неформална едукација со политичари, средношколци и локална самоуправа.
http://www.ndc.net.mk     Внесено на:05.11.2004 18:02:43 Посети:38

Потрага по заедничка основа
Невладина организација која дејствува во областа на разрешување и превенција на конфликтите.
http://www.sfcg.org.mk     Внесено на:14.03.2003 12:47:56 Посети:43

Македонски Центар за Женски Права - Шелтер Центар
Невладина организација од Скопје којашто се занимава со промоција и заштита на женските права со национален опсег на делување.Во примарен фокус на нашата работа е сузбивање на домашното насилство.
http://www.mwrc.com.mk     Внесено на:15.08.2009 19:53:59 Посети:42

Младински форум ОКО
Невладина организација од Струга.
http://youthforumeye.org.mk     Внесено на: Посети:63

Специјална олимпијада Македонија
Невладина, непрофитна организација.
http://www.som.org.mk     Внесено на:03.12.2005 18:51:08 Посети:68

Еко вита
Обука за припрема на компост и обезбедување на услови за одгледување на shiitake во домашни услови.
http://www.ekovita.org.mk     Внесено на:05.06.2008 20:50:56 Посети:87

Организација на жени на Општина Свети Николе
Основната мисија на Организацијата е да дејствува во правец на унапредување на положбата на жените во сите сфери и работа со деца, младинци и стари лица преку разни форми.
http://www.womsvetinikole.org.mk     Внесено на:12.10.2003 23:11:11 Посети:101

Менса Македонија
Официјална веб презентација на Менса Македонија, организација на луѓе со натрпосечна интелигенција.
http://www.mensa.org.mk     Внесено на:27.08.2000 01:48:11 Посети:44

YMCA Macedonia
Официјална веб страница на YMCA движењето во Македонија.
http://ymca-macedonia.org.mk     Внесено на:30.06.2006 17:27:21 Посети:73

МАГА
Официјална вебстрана на Македонска Геотермална Асоцијација -МАГА. Библиотека на минати трудови од областа на геотермалната енергија и обновливи извори.
http://maga.con.mk     Внесено на:12.09.2010 13:47:48 Посети:100

Школа за демократија
Официјална страна на проектот "Школа за демократија". Целта на проектот е да се зголеми општата свест за тоа што можеме ние како граѓани да сториме за да ги подобриме своите животи и да создадеме демократско општество.
http://www.demokratija.org.mk     Внесено на:06.03.2003 19:28:00 Посети:46

Палома
Палома од Прилеп.
http://palomaorg.clickhere2.net     Внесено на: Посети:27

МЦМС: Aid Macedonia
Помош за Македонија.
http://www.aidmacedonia.org.mk/     Внесено на:10.09.2001 22:11:14 Посети:119

Портал за лицата со интелектуални пречки
Портал за интеграцијата на лицата со интелектуални пречки, интегрирана обука, методика, социјални услуги, речник.
http://www.integracia.org     Внесено на:26.04.2007 15:58:37 Посети:38

Младински Совет Прилеп
Портфолио на Младински Совет од Прилеп. Реализирани проекти, фото галерија, донатори.
http://www.ycp.org.mk     Внесено на:20.05.2005 11:18:12 Посети:83

Меѓаши
Прва детска амбасада во светот.
http://www.medzasi.org.mk     Внесено на:22.09.2000 00:18:23 Посети:33

Меѓаши
Пред распламтувањето на војната во поранешна Југославија, на 08.06.1991 година, во малото место “Меѓаши” на тромеѓјето на Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска беше прогласена Првата Детска Земја на Светот “Меѓаши” и ПДАСМ. Творецот на идејата, г-дин Душко Томиќ (правник од Сараево), се надеваше дека создавањето на Првата Детска Земја ќе влијае врз согорувањето на националните и верските страсти кои се повеќе растеа (заб. на авторот на овој текст). “Меѓаши” беше силно медиумски пропратен проект во сите поранешни Југословенски републики и во Европа.
http://www.medjashi.org.mk     Внесено на: Посети:24

Хендикепирани Македонија
Проектот "Кампања за потикнување на јавната свест за социјализација на лица со хендикеп" преставува заедничка иницијатива на невладиниот, владиниот сектор, локалните медиуми и волонтери.
http://www.miahendikep.org.mk     Внесено на: Посети:60

ХЕНДИКЕП
Проектот е со цел да им помогнеме на деца со специјални потреби (хендикеп),деца без родители,самохрани мајки и др. EUROHUMAN - Skopje smetka 340-100118240061 Alfa banka Skopje. Tel.075326529 eurohuman@freemail.com.mk
http://www.badoo.com/eurohuman     Внесено на:26.10.2010 11:11:11 Посети:53

Менаџмент консалтинг асоцијација
Промовирање на менаџмент консалтинг според највисоки светски стандарди.
http://www.mca-2000.org.mk     Внесено на: Посети:38

Проактива
Промовирање на обновлива енергија, промовирање на ефикасно користење на енергијата, мониторинг на меѓународните финансиски институции...
http://www.proaktiva.org.mk     Внесено на: Посети:24

Граѓанска асоцијација МОСТ
Развој на демократските институции.
http://www.most.org.mk     Внесено на:10.01.2003 13:19:05 Посети:37

Регионално географско друштво „Геосфера“-Битола
РГД „Геосфера“ од Битола е здружение кое ги обединува сите професори, наставници и љубители на географијата од регионот на Битола, Ресен и Демир Хисар, со цел, афирмација на географијата пред пошироката јавност.
http://rgdgeosfera.tripod.com     Внесено на:12.06.2007 00:12:10 Посети:99

Даја - Куманово
Ромска организација на жените на Македонија.
http://www.daja.org.mk     Внесено на: Посети:66

Визант
Сајт на невладината организација Визант - Прилеп.
http://www.vizant.org.mk     Внесено на:13.07.2004 00:34:48 Посети:24

Граѓани за Граѓаните
Се залагаме за транспарентност на процесите на одлучување во Република Македонија. На база на коалиционо работење организира непартиско домашно набљудување на изборите во Република Македонија. Ги следиме и коментираме општествените процеси. Се обидуваме превентивно да делуваме на спречување на секакви манипулации и неправилности. Нашето мото е „Моќта како сервис на граѓаните“.
http://www.c4c.org.mk     Внесено на: Посети:49

СФСМО
Семејна федерација за светски мир и обединување.
http://www.unification.net/macedonian/     Внесено на:17.04.2000 17:35:06 Посети:42

Воздухопловна федерација на Македонија
Со својата организација и активности ВФМ ги опфаќа: Воздухопловното и ракетното моделарство, воздухопловното едриличарство, летање на моторни авиони, падобранство, балонарство, параглајдерство, змајарство, летање на ултра лесни авиони и самоградба на воздухоплови.
http://www.vfm.org.mk     Внесено на: Посети:32

СОЖМ Скопје
Сојуз на организациите на жените на Македонија.
http://www.sozm.org.mk/     Внесено на: Посети:57

Macedonian Human Rights Movement of Canada
Страници на Канадското Движење за правата на Македонците. Сериозно здружение.
http://www.mhrmc.on.ca     Внесено на:08.01.2000 22:42:33 Посети:24

Македонски центар за меѓународна соработка
Страници на МЦМС, здружение на граѓани со фокус на помош на неразвиени подрачја и хуманитарна помош.
http://www.mcms.org.mk     Внесено на:10.09.2001 19:08:43 Посети:39

Транспарентност Македонија
Транспарентност Македонија
http://www.transparency.org.mk     Внесено на: Посети:25

Фондација Агро-Центар за Едукација
Фондацијата Агро-центар за едукација е непрофитна фондација, основана 2006 година од страна на Земјоделскиот институт во Скопје. Во рамките на прилагодувањето на Институтот кон современите потреби на земјоделството, руралниот развој и заштитата на човековата околина, се наметна потребата од посебна единица која ќе се занимава со едукација во земјоделството - Фондација Агро-центар за едукација (АЦЕ).
http://www.ace.org.mk     Внесено на:19.11.2007 13:42:33 Посети:22

Македонско жеснко лоби
Цели Македонското женско лоби се: да поттикне и да оствари еднакви можности за вклучување на жените во политиката и во одлучувачките структури; заземање активна позиција на жените во процесот на одлучување, креирање слика на родовите во општеството, а особено во политичките партии и во власта; подигнувањето на нивото на демократијата во Македонија. Програмата се спроведува преку едукација(обуки), кампањи и истражувања.
http://www.mzl.org.mk     Внесено на:07.02.2005 15:17:39 Посети:103

Центар за локален развој
ЦЕЛОР е домашна независна, невладина и непартиска организација која е основна 2006 година од група граѓани - инжинери на животната средина, со основна идеја за двање на поддршка и услуги на граѓанскоо општество и придонес кон економскиот развој, социјалната добробит и заштита на животната средина
http://celor.org.mk     Внесено на:13.10.2006 12:35:51 Посети:51

АМОС
Центар за човекови права од Битола.
http://www.amos.org.mk     Внесено на: Посети:67

Централен регистар
Централен регистар на Република Македонија, бул.К.Ј.Питу 1, Комплекс банки, Скопје.
http://www.crm.org.mk/     Внесено на: Посети:63


Online Casino Guide - reviews of internet's most secured and reliable online casinos, with free bonus offers, game selection and more.

HOT Guy Pictures! - A Hot NEW online picture community for teens and young adults. Chat, Forums, Games, Picture Rating and Battling.

Online Casino Guide - reviews of internet's most secured and reliable online casinos, with free bonus offers, game selection and more.

© 1999 - 2003 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.