Индекс | Предложете нова страница | Корекции
Пребарувај:  во: 

Основни и средни училишта

Главна страница > Наука и образование > Основни и средни училишта

Веб страници

резултатите се подредени според: име · опис · популарност
Гимназија "Зеф Љуш Марку"
Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп.
Гимназија „Добри Даскалов“ - Кавадарци.
Гимназија„Никола Карев“ - Скопје.
Голем одмор за корчагинци од цел свет
ДЕМАУ „Гошо Викентиев“ - Кочани.
ДЕТУ „Кузман Јосифовски - Питу“ - Прилеп.
ДЕТУ Михајло Пупин.
ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“.
ДСЕМУ „Ристе Ристески - Ричко“ - Прилеп
ДСЕМУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола.
ДСЕУ „8 Септември“ - Тетово
Веб презентација на Државно средно музичко училиште - Струга
ДСМУ „Јане Сандански“ - Штип.
ДСТУ „Наум Наумовски - Борче“.
ДСТУ „Никола Карев“ - Струмица.
ДСУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје.
ДСУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола.
ДСУ „Раде Јовчевски Корчагин“ - Скопје. Вклучува форум, дел за информации, портал и многу корисни информации ...
ЕУ „Чедо Филиповски“ - Гостивар.
Електро Машински Училишен Центар Охрид
Да го направиме училиштето подобро место за учење!
ЗУЦ „Кузман Шапкарев“ - Битола.
Портал на основните и средните училишта во Република Македонија
Основно училиште „Гоце Делчев“ - Велес.
Динамичен веб портал, за основно училиште во кое работам, презентација на нашето училиште, преку активности, слики, основни податоци...Ви благодарам
Основно училиште Д-р Трифун Пановски Битола
ОУ "Кирил и Методиј" Велес
СОУ „Ѓошо Викентиев“ - Кочани.
Официјален веб сајт на Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица. Средно училиште со техничко технолошки насоки: електротехничка, машинска, текстилна, сообраќајна и шумарско-дрвопреработувачка.
Официјалeн портал на гимназијата Јосип Броз Тито - Скопје.
У.С.О. "Гимназија Кочо Рацин" - Велес
УСО Коле Неделковски - Велес
УСО „Св. Климент Охридски“ - Охрид.
УЦ "Јосиф Јосифовски"

сакам ова да ми биде почетна страница | индекс на македонските страници | додади страница во директориумот
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2012 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov. Enquiries: info@macedonia.eu.org